Um unsere Seite in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Ihren Browser zu aktualisieren / zu wechseln. Weitere Informationen. close

Bazy danych MySQL

Wydajne przetwarzanie danych

MySQL
 • Bazy danych MySQL, każda o pojemności 1 GB to idealne rozwiązanie dla dużych, często aktualizowanych serwisów internetowych, które przetwarzają i udostępniają informacje dynamicznie.
 • Teraz jeszcze wyższa wydajność dzięki MySQL 5!
 • Łatwe zarządzanie w Panelu Klienta MySQL.

System baz danych dla skryptów PHP

Dla skryptów PHP wybiera się zazwyczaj system bazy danych MySQL. Jest on specjalnie dostosowany do potrzeb aplikacji internetowych i daje się łatwo obsługiwać poprzez PHP.

PHP – najprostsze połączenie między HTML i SQL

PHP umożliwia połączenie z bazą danych, importowanie, zapisywanie i wydawanie danych za pośrednictwem instrukcji SQL. PHP MyAdmin jest najbardziej rozpowszechnionym graficznym interfejsem administracyjnym do zarządzania bazami danych zbudowanymi na bazie języka SQL.

Przetwarzanie danych na odpowiedni format

Szczególna zaleta bazy danych MySQL polega na tym, że oferuje ona między innymi funkcje arytmetyczne, logiczne, matematyczne oraz funkcje daty, ciągów znaków i kontroli strumienia danych. Przy zapytaniach SQL funkcje te służą do zmiany lub przetwarzania rekordów już na poziomie bazy danych. Pozwala to na przekształcenie danych w odpowiedni format.

Panel Klienta MySQL – łatwe zarządzanie bazami danych MySQL

PHP MyAdmin jest najbardziej rozpowszechnionym graficznym interfejsem administracyjnym do zarządzania bazami danych zbudowanymi na bazie języka SQL. Jest on już w 1&1 wstępnie zainstalowany i stanowi Twój osobisty "Panel Klienta MySQL". Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, a ponadto chroni przed nieupoważnionym dostępem.

"Panel Klienta MySQL" oferuje między innymi następujące możliwości:

 • Sporządzanie, edycja i usuwanie tabel i rekordów danych
 • Zabezpieczanie i ładowanie danych
 • Eksport do różnych formatów plików, np. MS Excel
 • Tworzenie kluczy pierwotnych, indeksów itp.
 • Wykonywanie wszystkich komend MySQL, np. w celach testowych

Zalety MySQL 5

 • Procedury przechowywane

  Procedury przechowywane mogą być wykonywane przez programy aplikacyjne. Są to programy sporządzone w języku SQL i zapisane w bazie danych.
 • Widoki

  Funkcja widoków ułatwia pracę doświadczonym programistom - ponieważ widoki zawierają często składane zapytania dotyczące własnych obiektów.
Database Cursor-Icon

Funkcja ta umożliwia szereg opcji indywidualnego dopasowania w 1&1 Panelu Klienta.