Um unsere Seite in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Ihren Browser zu aktualisieren / zu wechseln. Weitere Informationen. close

1&1 stawia na zielony prąd

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, dlatego rocznie oszczędzamy do 30 tys. ton dwutlenku węgla.

Green Energy
  • Jako pierwszy niemiecki operator hostingowy, od 1 grudnia 2007 r. pobieramy prąd wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jak energia wiatru, wody i słońca. Energię, którą wykorzystujemy w naszych centrach danych zakupujemy w certyfikowanych elektrowniach wodnych w Norwegii.
  • Obok centrów komputerowych również dwa kompleksy biurowe 1&1 w Karlsruhe, w których zatrudnionych jest około 1.300 pracowników, są zaopatrywane w energię odnawialną.
  • W naszych centrach komputerowych stosujemy energooszczędne oprogramowanie i sprzęt.
  • Dzięki temu wszyscy użytkownicy 1&1 w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA oraz klienci poczty elektronicznej WEB.DE i GMX, spółek-sióstr firmy 1&1, mają świadomość, że usługi z których korzystają świadczone są przy użyciu "zielonego" prądu.

Efektywnie wykorzystujemy energię

Wysoko wydajne centra komputerowe 1&1 są zasilane prądem z odnawialnych źródeł energii. "Zielony prąd" 1&1 pobiera z miejskiej elektrowni w Karlsruhe.

"Chcemy stosować nie tylko "czysty" prąd, lecz również ograniczyć do minimum zużycie energii" - mówi Henning Kettler, Prezes Zarządu ds. techniki i rozwoju w 1&1. "Dlatego na przykład już od lat stosujemy szczególnie wydajne zasilacze sieciowe o stratach ciepła poniżej 20% i rezygnujemy w naszych serwerach ze zbędnych komponentów.

Natomiast chłodnice, które chronią nasze centrum komputerowe przed temperaturą zewnętrzną 10 stopni pozbawiliśmy energochłonnych kompresorów."

Również oprogramowanie może przyczynić się do oszczędności prądu: 1&1 samodzielnie opracował hostingowy system operacyjny na bazie tzw. dystrybucji Linuksa , który umożliwia zarządzanie na jednym komputerze danymi maks. 10.000 klientów. Pozwala to zaoszczędzić zasoby naturalne.

Oprócz tego, także centra komputerowe 1&1 w USA zostały przestawione w 2008 r. na zasilanie prądem neutralnym klimatycznie.

Ponieważ jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności.